პერსონალური კომპიუტერის განხილვა


პირველ რიგში კომპიუტერის შეძენისას უნდა გაანალიზოთ მომავალში რისი გაკეთება მოუწევს კომპიუტერს. მხოლოდ ამის შემდეგ მოგიწევთ დაფიქრდეთ რა შემთხვევაში რა ნაწილზე გაამახვილოთ ყურადღება.

 მონიტორები ძირითადათ იყოფა ორ სახეობად კინესკოპიან CRT და თხევად კრისტალურ (და არა პლაზმურ) LCD მონიტორებად, თუმცა სხვა ბევრის სახეობაც არსებობს...

 კინესკოპიანი (CRT) მონიტორის ხარისხი ძირითადათ ფასდება ეკრანის განახლების სიხშირით და  ეკრანის ზედაპირის სიბრტყით. თუმცა ასეთი მონიტორები გამოირჩევა შედარებით დიდი გამოსხივებით ვიდრე თხევად კრისტალური (LCD) გავაგრძელოთ თემა: ეკრანის განახლების სიხშირე იზომება ჰერცებში Hertz (Hz). რაც უფრო მაღალი აქვს მონიტორს სიხშირე მით უფრო ნაკლებად ციმციმებს ეკრანი და თვალიც ნაკლებად იღლება. დღესდღეობით გვაქვს: 60 (Hz)-დან 100 (Hz)-მდე ეს საშუალოდ, შესაძლებელია უფრო მაღალი სიხშირის მონიტორებსაც შეხვდეთ.

მონიტერების სიხშირე დამოკიდებულია ეკრანის რეზოლუციაზე ანუ ასევთქვად გარჩევადობაზე, ეს შეიძლება იყოს: 640×480 ; 800×600 ; 1024×768 ; 1152×864 ; 1280×768 და ა.შ. მონაცემებში ხშირად შეგხვდებათ ასეთი აღნიშვნა მაგ: 1024×768 75 (Hz), ეს ნიშნავს რომ რეზოლუციაზე 1024×768 მონიტორს შეუძლია მაქსიმუმ 75 (Hz)-ზე მუშაობა.რეზოლუციის სიდიდე თავისთავად დამოკიდებულია ეკრანის დიაგონალის სიგრძეზე.

თხევად კრისტალური მონიტორი (LCD) არის შენთვის ცნობილი ყველაზე ბრტყელი მონიტორი. მას ძირითადათ აფასებენ ზომით (დიაგონალზე), პიქსელის რეაქციის სიჩქარით, განათების და კონტრასტულობის რაოდენობით.ეკრანი რაც უფრო მაღალ კონტრასტულია მით უფრო მკვეთრი, ადვილად გასარჩევი, ნაკლებად ბუნდოვანი ჩანს გამოსახულება.

პროცესორი _  ეს არის ერთერთი მთავარი ნაწილი.თანამედროვე პროცესორებს  შეუძლია მილიარდობით ოპერაციის შესრულება ერთდროულად. პროცესორებს ძირითადად ორი გიგანტი აწარმოებს, AMD და Intel-ი.

 

დედადაფა (MotherBoard) _ დედა დაფა პასუხს აგებს ყველა მოწყობილობის ერთმანეთთან კავშირზე.

დედა დაფა ბევრი კრიტერიუმით შეიძლება შეფასდეს, PCI სლოტების რაოდენობა, PCI-Express სლოტების მხარდაჭერა , გამტარისუნარიანობა, და ა.შ. PCI სლოტები საჭიროა სხვადასხვა მოწყობილობის ჩასაყენბლად. ვიდეოდაფა ერთდება AGP სლოტში, თუმცა არსებობს ვიდეოდაფა PCI-Express სლოტებისათვისაც.

დედადაფის გამტარისუნარიანობა ჰერცებში იზომება, და იგი განაპირობებს მოწყობილობებს შორის კავშირის სისწრაფეს. რაც უფრო დიდია გამტარისუნარიანობა მით უფრო სწრაფია კავშირი მოწყობილობებს შორის.ვიდეოდაფა _ ვიდეო დაფა პასუხს აგებს გამოსახულების დამუშავებაზე და მის საჩვენებლად მონიტორისათვის მიწოდებაზე.ვიდეოდაფა ფასდება მისი მეხსიერების მოცულობით. თქვენ შეხვდებით: 64 ; 128 ; 256 ; 512 ; 1024 (მბ) და უფრო დიდ მოცულობის მეხსიერების ვიდეოდაფებს (შეიძლება ურო ნაკლებსაც). როგორც წეღან ვახსენე ვიდეოდაფა ერთდება AGP სლოტში, თუმცა არსებობს ვიდეოდაფა PCI-Express სლოტებისათვისაც.

 

ვინჩესტერი პასუხს აგებს ინფორმაციის შენახვა/მოწოდებაზე.იგი ძირითადათ ოთხი ინტერფეისისაა: IDE , UDMA, SCSI და SATA .ვინჩესტერი ძირითადათ ფასდება მოცულობით, ბუფერის ზომით და მაგნიტური დისკების ბრუნების რიცხვით.ბრუნების რიცხვის ერთეულია (ბრუნი წუთში), რაც უფრო მეტია ბრუნების რიცხვი მით უფრო სწრაფად ხდება ჩაწერა/წაკითხვა. ვინჩესტერის მოცულება იზომება გიგაბაიტებში (გბ). თქვენ შეხვდებით: 20 დან 250, 320, 500-მდე გბ-ის ვინჩესტერებს, ანომალიებს არ ვთვლი ბუფერის ზომა განისაზღვრება მეგაბაიტებში, რაც უფრო დიდია ბუფერის მოცულობა მით ურო მკვეთრად შეიგრძნობთ ვინჩესტერის წარმადობას.

ქეისი – Case

ქეისი არის ის ყუთი რომელშიც კომპიუტერის ზემოთ ჩამოთვლილი და განხილული კომპონენტები ეწყობა, მათ შორიც ის პატარა კვადრატიც რასაც პროცესორი ეწოდება.

ქეისი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ზომისა და ფორმის, მისი არჩევა ხდება თქვენი გემოვნებისა და იმის გათვალისწინებით თუ რის ჩადგმას აპირებთ შიგნით, ასევე ქეისი შერჩევის დროს დააკვირდით მის წინა პანელს აქვს თუ არა აუდიო და USB პორტები.მიერთებული კომპონენტები და მათი მდებარეობა ქეისში.

 

თუ თქვენ სტატია წაიკითხეთ თქვენ უკვე მზად ხართ ახალი პერსონალური კომპიუტერის შესაძენად !  შეიძინეთ პერსონალური კომპიუტერები  ჩვენთან, საუკეთესო ბრენდები დაბალი ფასითა და მაღალი ხარისხით! 

>> პერსონალური კომპიუტერის შესაძენად დააჭირეთ ლინკს <<